Velkommen til Oslo Early 12. – 16. oktober 2022!

Oslos festival for tidligmusikk siden 2016.

 

Europa har alltid vært et lappeteppe. Pester og pandemier, konflikter og allianser, tap og seire har satt sitt preg på kontinentet. Seierherrene komponerer historien. I hvilken grad har historien formet musikken, og omvendt? På årets festival får du oppleve:

Plague, Peace and Party: barokkorkestre fra tre land serverer en del pest, en del fred, og en heidundrandes fest til slutt.

Kroning, bryllup og seier: Georg Friedrich Händel som kongemaktens propagandist.

Purcell’s Playhouse:  1600-tallsshow med Barokksolistene

Vivaldi og barokknomadene: Sprekt gjestespill fra Canada plasserer Vivaldi i nye omgivelser

Barokkbrunsj i salen på Løkken Nøisomhed

og mye mer!!!