OM OSLO EARLY

Få byer i Europa har et så yrende konsertliv som Oslo, men byen mangler en tidligmusikkfestival. OSLO EARLY skal være en årlig, internasjonal festival viet musikk basert historisk informert fremføring, og musikalske møter som springer ut av tidligmusikkmiljøet . Denne praksisen med å fremføre musikken på instrumenter den var skrevet for, har vist seg å være en meget kreativ og spennende måte å blåse liv i historisk musikk. Gjennom de siste 30 årene har det også vokst fram et livskraftig miljø i Oslo og Norge , og publikum blir for hvert år mer og mer bevisst på hvilke kvaliteter som ligger i denne måten å nærme seg musikken på og de skatter man finner i dette repertoaret. Oslo Early ønsker å samle en del av konsertene som ellers spres ut over hele året til en fortettet festival hvor mye skjer. Vi vil samle de beste utøverne fra Norge og inviterer noen av de mest spennende internasjonale musikerne til nye musikalske møter. I 2016 har vi kastet oss ut i dette med stor entusiasme. Vi har gedigne planer for hvilken rolle denne festivalen skal spille i Oslos musikkliv. Velkommen på festival – og følg med oss videre!